Banner top

Thông báo tổ chức thi KLAT tháng 04-2020 Thông báo tổ chức thi KLAT tháng 04-2020

Nhằm đáp ứng nhu cầu thi tuyển chứng chỉ năng lực tiếng Hàn KLAT.  Trung tâm Hàn ngữ BM  phối hợp với  Tổ chức KLAT Hàn quốc  tổ chức  Kỳ t...

Đọc thêm »
 
Đầu trang