Banner top

Thông báo tổ chức thi KLAT tại Việt Nam ngày 16-06-2019 Thông báo tổ chức thi KLAT tại Việt Nam ngày 16-06-2019

Nhằm đáp ứng nhu cầu thi tuyển chứng chỉ năng lực tiếng Hàn KLAT. Trung tâm Ngoại Ngữ BM phối hợp với Tổ chức KLAT Hàn quốc tổ chức đợt thi...

Đọc thêm »

Danh sách bệnh viện khám sức khoẻ Danh sách bệnh viện khám sức khoẻ

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KBCB ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM SỨC KHỎE CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 14/2013/TT-BYT Dưới đây là danh ...

Đọc thêm »
 
Đầu trang