Banner top"NAT-TEST" là kỳ thi năng lực tiếng Nhật dành cho những người mà tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ. 
Năng lực tiếng Nhật được đánh giá tổng quát bởi 03 lĩnh vực, "Từ vựng", "Nghe hiểu" và "Đọc hiểu" trong mỗi cấp của 05 cấp độ. 
Tiêu chuẩn và cấu trúc đề thi tương tự với "Kỳ thi năng lực tiếng Nhật" (sau này sẽ gọi tắt là JLPT).

Các cấp độ của "Kỳ thi tiếng Nhật NAT-TEST"

"NAT-TEST" có tổng cộng là 05 cấp. Cấp dễ nhất là 5Q (go kyuu: cấp 5), sau đó là 4Q(yon kyuu: cấp 4), 3Q (san kyuu: cấp 3), 2Q (ni kyuu: cấp 2) và cấp khó nhất là 1Q(ikkyuu: cấp 1). Mỗi cấp tương ứng với các cấp của "JLPT" là N5N4N3N2 và N1.1Q và 2Q có môn [Kiến thức Ngôn ngữ (Từ vựng·Ngữ pháp)·Đọc hiểu] và môn [Nghe hiểu]. 3Q4Q và 5Q có môn [Kiến thức Ngôn ngữ (Từ vựng)], môn [Kiến thức Ngôn ngữ Ngữ pháp)·Đọc hiểu] và môn [Nghe hiểu].
1Q
(Cấp 1)
Là mức độ tương đương với những người học tiếng Nhật được khoảng 01 năm (khoảng 1,000 giờ học), những người học tiếng Nhật ở cấp độ cao, những người hướng mục tiêu thi vào đại học/cao học và những người học để thi N1của JLPT.
2Q
(Cấp 2)
Là mức độ tương đương với những người học tiếng Nhật được từ 09 tháng cho đến khoảng 01 năm (khoảng 800 giờ học), những người có mục tiêu tương lai sẽ vào học đại học/trường chuyên môn và những người học để thi N2 của JLPT.
3Q
(Cấp 3)
Là mức độ tương đương với những người học tiếng Nhật được từ 06 tháng cho đến khoảng 09 tháng (khoảng 600 giờ học), những người có mục tiêu tương lai sẽ thi vào đại học/trường chuyên môn và những người học để thi N3của JLPT.
4Q
(Cấp 4)
Là mức độ tương đương với những người học tiếng Nhật được từ 03 tháng cho đến khoảng 06 tháng (khoảng 400 giờ học), những người học để thi N4của JLPT.
5Q
(Cấp 5)
Là mức độ tương đương với những người học tiếng Nhật được từ 01 tháng cho đến khoảng 03 tháng (khoảng 200 giờ học), những người học để thi N5của JLPT.

Bắt đầu từ đợt 01 năm 2012, design (thiết kế) của "Chứng chỉ" và "Bảng điểm" của "NAT-TEST" đã thay đổi và tất cả đều phát hành tại trụ sở chính (Tokyo, Nhật bản) của Ban tổ chức thi NAT-TEST".
Chứng chỉ" in trên giấy A4 màu kem, có in hình thẻ của thí sinh. "Bảng điểm" in trên giấy A4 màu xanh lục nhạt. Tất cả các thông tin trên "Chứng chỉ" và "Bảng điểm" đều in trắng đen (con dấu cũng in trắng đen). Tham khảo các "Chứng chỉ" và "Bảng điểm" hình dưới đây.

 
Đầu trang