Banner top

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“TÍN – TÂM – NHÂN”

TÍN

• Trung tâm đặt chữ TÍN lên vị trí hàng đầu, lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của chính mình.
• Trung tâm luôn cố gắng chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi, nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng và cao hơn các cam kết của mình với học viên, đối tác; đặc biệt là các cam kết về chất lượng đào tạo.

TÂM

• Trung tâm đặt chữ TÂM là một trong những nền tảng quan trọng của việc đào tạo. Chúng ta thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.
• Trung tâm coi trọng học viên và luôn lấy học viên làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của học viên lên hàng đầu; nỗ lực mang đến cho học viên những chương trình đào tạo hoàn hảo nhất; coi sự hài lòng của học viên là thước đo thành công.
• Trung tâm chăm sóc khách hàng bằng sự tự nguyện; hiểu rõ sứ mệnh phục vụ và chỉ đảm nhận nhiệm vụ khi có đủ khả năng.

NHÂN

• Trung tâm xây dựng các mối quan hệ với học viên, đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư và xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn.
• Trung tâm luôn coi trọng nhân viên như là tài sản quý giá nhất; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; thực hành các chính sách phúc lợi ưu việt, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả CBNV.
 
Đầu trang