Banner top

Đào tạo tiếng Nhật luyện thi NAT-TEST Đào tạo tiếng Nhật luyện thi NAT-TEST

" NAT-TEST " là kỳ thi năng lực tiếng Nhật dành cho những người mà tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ.  Năng lực tiếng Nh...

Đọc thêm »

Đào tạo tiếng Nhật điều dưỡng Đào tạo tiếng Nhật điều dưỡng

 Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội     Trung tâm ngoại ngữ BM TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO     TIẾNG NHẬT ĐIỀU DƯỠNG Nhật Bản đang khát nhân ...

Đọc thêm »

Đào tạo tiếng Nhật giao tiếp Đào tạo tiếng Nhật giao tiếp

KHÓA HỌC: TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP SƠ CẤP 3 Thời gian Học phí * Học sinh, sinh viên : 2.000.000 & Phí tài liệu: ...

Đọc thêm »

Đào tạo tiếng Nhật cấp tốc Đào tạo tiếng Nhật cấp tốc

                            Tiếng Nhật Cấp Tốc N5 Tiếng nhật cấp tốc dành cho người mới bắt đầu. Những lớp học tiếng Nhật cấp tố...

Đọc thêm »

Đào tạo tiếng Nhật sơ cấp Đào tạo tiếng Nhật sơ cấp

Tiếng Nhật sơ cấp  Tiếng Nhật sơ cấp 1 là lớp học dành cho những bạn chưa biết gì về tiếng Nhật và bắt đầu làm quen với tiếng Nhật. Đâ...

Đọc thêm »
 
Đầu trang