Banner top

Thông báo tổ chức thi KLAT tháng 04-2020 Thông báo tổ chức thi KLAT tháng 04-2020

Nhằm đáp ứng nhu cầu thi tuyển chứng chỉ năng lực tiếng Hàn KLAT.  Trung tâm Hàn ngữ BM  phối hợp với  Tổ chức KLAT Hàn quốc  tổ chức  Kỳ t...

Đọc thêm »

Thông báo tổ chức thi KLAT ngày 19-01-2020 Thông báo tổ chức thi KLAT ngày 19-01-2020

Nhằm đáp ứng nhu cầu thi tuyển chứng chỉ năng lực tiếng Hàn KLAT.  Trung tâm Hàn ngữ BM  phối hợp với  Tổ chức KLAT Hàn quốc  tổ chức  Kỳ t...

Đọc thêm »

Thời gian thi KLAT tháng 12-2019 Thời gian thi KLAT tháng 12-2019

Cảm ơn các bạn đã đăng ký dự thi năng lực tiếng Hàn Quốc - KLAT kỳ thi tháng 12 năm 2019 do chúng tôi phối hợp với tổ chức KLAT Hàn Quốc tổ ...

Đọc thêm »
 
Đầu trang